Uważność

Uważność jest integralną częścią składową jogi dla dzieci, nastolatków i młodzieży. Ćwiczenia i praktyka uważności w zależności od wieku przenosi się na aspekty wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na swiadome bycie „Tu i Teraz”. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2022 – emiliaburkiewicz.com

Wykonane z ❤️  przez Aphr